Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ COOKIES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Banner Αριστερό 2

   

Στεγανή συγκόληση χαλύβδινων και ανοξείδωτων σωληνώσεων » Συγκόλληση στα τούμπο λέβητα 500000 kcal με tig

Περιγραφή

Συγκόλληση στα τούμπο λέβητα 500000 kcal με tig
Συγκόλληση στα τούμπο λέβητα 500000 kcal με tig
Συγκόλληση στα τούμπο λέβητα 500000 kcal με tig

 
<< Προηγούμενο  |  
Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2
 
// close session (store variables) tep_session_close(); if (STORE_PAGE_PARSE_TIME == 'true') { $time_start = explode(' ', PAGE_PARSE_START_TIME); $time_end = explode(' ', microtime()); $parse_time = number_format(($time_end[1] + $time_end[0] - ($time_start[1] + $time_start[0])), 3); error_log(strftime(STORE_PARSE_DATE_TIME_FORMAT) . ' - ' . getenv('REQUEST_URI') . ' (' . $parse_time . 's)' . "\n", 3, STORE_PAGE_PARSE_TIME_LOG); if (DISPLAY_PAGE_PARSE_TIME == 'true') { echo 'Parse Time: ' . $parse_time . 's'; } } if ( (GZIP_COMPRESSION == 'true') && ($ext_zlib_loaded == true) && ($ini_zlib_output_compression < 1) ) { if ( (PHP_VERSION < '4.0.4') && (PHP_VERSION >= '4') ) { tep_gzip_output(GZIP_LEVEL); } } ?>