Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ COOKIES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Banner Αριστερό 2

   

Αυτονομία θέρμανσης σε παλιές πολυκατοικίες » Αυτονομία θέρμανσης σε παλιές εγκαταστάσεις θέρμανσης

Περιγραφή

Αυτονομία θέρμανσης σε παλιές εγκαταστάσεις θέρμανσης
Αυτονομία θέρμανσης σε παλιές εγκαταστάσεις θέρμανσης Αυτονομία θέρμανσης σε παλιές εγκαταστάσεις θέρμανσης
Αυτονομία θέρμανσης σε παλιές εγκαταστάσεις θέρμανσης

 
Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2
 
// close session (store variables) tep_session_close(); if (STORE_PAGE_PARSE_TIME == 'true') { $time_start = explode(' ', PAGE_PARSE_START_TIME); $time_end = explode(' ', microtime()); $parse_time = number_format(($time_end[1] + $time_end[0] - ($time_start[1] + $time_start[0])), 3); error_log(strftime(STORE_PARSE_DATE_TIME_FORMAT) . ' - ' . getenv('REQUEST_URI') . ' (' . $parse_time . 's)' . "\n", 3, STORE_PAGE_PARSE_TIME_LOG); if (DISPLAY_PAGE_PARSE_TIME == 'true') { echo 'Parse Time: ' . $parse_time . 's'; } } if ( (GZIP_COMPRESSION == 'true') && ($ext_zlib_loaded == true) && ($ini_zlib_output_compression < 1) ) { if ( (PHP_VERSION < '4.0.4') && (PHP_VERSION >= '4') ) { tep_gzip_output(GZIP_LEVEL); } } ?>