Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ COOKIES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Banner Αριστερό 2

   

  • Κεντρικό Banner Slide 1 [550xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 2 [550xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [550xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 4
  • Κεντρικό Banner Slide 5
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [550xX]

 

  Ο Γιάννης Δασκαλόπουλος ασχολείται με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις απο το 1992. Είναι αδειούχος του Υπουργείου Βιομηχανίας και ασχολείται με πάσης φύσεως υδραυλικές εγκαταστάσεις και κάυσιμα αέρια. 

Αριθμός αδείας ΝΑ150

Σωστή εργασία σε συμφέρουσες τιμές

 Σας εγγυόμαστε τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε εργασίας με βάση τους καινούριους κανονισμούς. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε βασίζονται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες υποχρεωτικού χαρακτήρα και διαθέτουν τις ανάλογες πιστοποιήσεις.

 Στόχος μας είναι η παροχή σύγχρονων, λειτουργικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του καταναλωτή γιατί κύριο μέλημα της δουλείας μας είναι η ασφάλεια σας και η σωστή εργασία.

Η συνέπεια η υπευθυνότητα και η διαρκής τεχνική υποστήριξη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της σχέσης μας με τους ανθρώπους που μας έχουν εμπιστευτεί. 

Εξυπηρετούμε όλη την Αττική και επαρχία

  
// close session (store variables) tep_session_close(); if (STORE_PAGE_PARSE_TIME == 'true') { $time_start = explode(' ', PAGE_PARSE_START_TIME); $time_end = explode(' ', microtime()); $parse_time = number_format(($time_end[1] + $time_end[0] - ($time_start[1] + $time_start[0])), 3); error_log(strftime(STORE_PARSE_DATE_TIME_FORMAT) . ' - ' . getenv('REQUEST_URI') . ' (' . $parse_time . 's)' . "\n", 3, STORE_PAGE_PARSE_TIME_LOG); if (DISPLAY_PAGE_PARSE_TIME == 'true') { echo 'Parse Time: ' . $parse_time . 's'; } } if ( (GZIP_COMPRESSION == 'true') && ($ext_zlib_loaded == true) && ($ini_zlib_output_compression < 1) ) { if ( (PHP_VERSION < '4.0.4') && (PHP_VERSION >= '4') ) { tep_gzip_output(GZIP_LEVEL); } } ?>